Welkom bij de bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren-Meilust!

Beste eigenaren van Lage Meren Meilust,

Wij nodigen u van harte uit voor de oprichtingsbijeenkomst van de ‘Eigenarenloge LMM’. Door u met andere eigenaren te verenigen, krijgt u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van het bedrijvenpark. En wij verzekeren u, gezien de grote veranderingen die op stapel staan, het is in uw belang om die kans te benutten.

Datum : dinsdag 5 september 2017
Aanvang : 16.00 uur
Locatie : DRV Accountants, Joulehof 10 Bergen op Zoom

De agenda voor 5 september:
16:00 uur Opening en kennismaking
16:05 uur Korte toelichting op de door u gegeven antwoorden op de vraag om een actieve rol te vervullen
16:15 uur Oprichting samenwerkingsverband “Eigenarenloge LMM “
16:30 uur Het project Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM)
16:50 uur Bespreking impact marktmeesterschap
17:15 uur (netwerk) borrel

De bijeenkomst staat in het teken van de oprichting van de Eigenarenloge LMM. Er zal bijvoorbeeld worden besloten hoe invulling te geven aan het bestuur.

Wanneer u interesse heeft om een actieve rol te spelen binnen de eigenaarsloge, vragen wij u dit per email vóór de bijeenkomst te laten weten. Een actieve rol betekent in dit kader dat we een beroep doen op uw kwaliteiten voor één avond of namiddag per twee maanden en wat leeswerk. U kunt dat kenbaar maken op secretariaat@segon.nl. Daarnaast vragen we natuurlijk of u ambassadeur wilt zijn om ook andere eigenaren te motiveren om te participeren in de Eigenarenloge.

De Eigenarenloge zal onder andere besluiten over plannen die zijn voorbereid door het ‘projectteam Duurzaam bedrijvenpark LMM’. Het projectteam bestaat uit specialisten en vertegenwoordigers van het bedrijventerrein en de Gemeente. Zij ontwikkelen een stappenplan om het bedrijventerrein economisch en duurzaam te ontwikkelen. Uw bijdrage en zienswijze is, gezien de ingrijpende veranderingen, van groot belang voor het slagen van de ambities. Tijdens de bijeenkomst van 5 september willen we u stukje bij beetje meenemen.

Een van de onderdelen van het stappenplan is het marktmeestermodel. De heer Krijgsman van de BOM (de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), is geestelijk vader van dit model en zal een toelichting geven tijdens de bijeenkomst.

Samenvattend
+ Oprichting Eigenarenloge op 5 september, 16.00 uur
+ Nodig andere eigenaren uit om u te vergezellen
+ Mail ons wanneer u een actieve rol wil spelen in de Eigenarenloge

PS. Save the date: De volgende bijeenkomst voor alle stakeholders van het bedrijvenpark is op 10 oktober, om 16.00 uur.
Meer informatie volgt.