Duurzaam bedrijvenpark Lage Meren Meilust – Kick-off 10 mei

De verwachtingen om van het bedrijventerrein Lage Meren Meilust een volledig duurzaam bedrijvenpark te maken zijn hooggespannen. Niet alleen bij het gemeentebestuur van de stad, maar ook bij de Provincie Noord-Brabant. De overheden investeren samen met de bedrijfsbelangenvereniging flink in ‘Duurzaam bedrijvenpark LMM’. Wellicht heeft u al het één en ander voorbij zien komen, op de website www.lmm-boz.nl kunt u meer uitleg vinden over het project. Of kijk hier voor de animatiefilm over het project. 

Het investeren in Lage Meren Meilust betekent echter niet alleen maar het beschikbaar stellen van geld. De diverse partijen willen en zullen daar zelf hun schouders onder zetten. De belangrijkste partij is daarbij uiteraard de ondernemer zelf. 

Lindhout, Cubicco, Loods52, Plastica en DKG zijn al begonnen met de verduurzaming van hun onderneming. Al dan niet met hulp van experts die meewerken in het Duurzaam bedrijvenpark en financiele ondersteuning van overheden. 

 

 

Op 10 mei was de grote kick-off meeting van Duurzaam bedrijvenpark LMM. De leden van de bedrijfsbelangenverening bepalen de inhoud van de van verschillende thema’s. Zo werken we samen met aan een kwalitatieve werkomgeving. De actielijnen waarmee we aan de slag mee gaan zijn als volgt;

  • Footprint: Hoe ziet de voetafdruk van uw bedrijf eruit? Waar liggen kansen voor verbetering? 
  • Energie neutraliteit: We gaan één collectieve subsidie aanvragen, waarbij deelnemende individuele bedrijven subsidie krijgen; gaat ook uw energierekening naar nul?  
  • (secundaire) Grondstoffen: Van afval naar grondstof; hoe kun je geld verdienen met circulaire grondstoffen en producten?
  • Wateroverlast en Hittestress: Extreme hitte leidt tot onproductieve werknemers, extreme regenval tot natte voeten... Hoe doet uw locatie het op de stresskaart?
  • Interne markt LMM: Uw buurman als klant, of als gebruiker van uw leegstaande vergaderzaal of opslagruimte? Hoe kunnen we kosten beparen door gezamenlijke inkoop? 
  • Innovatie: Hoe gaat u innoveren met behulp van RVO-subsidies, de BOM en het innovatiecentrum? Hoe brengen we uw innovaties onder het voetlicht?

Vanaf deze dag heeft u de kans te profiteren van de mogelijkheden van de verduurzaming van LMM.

Help ons mee u goed van dienst te kunnen zijn!

In de transformatie naar Duurzaam bedrijvenpark LMM willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Alleen samen kunnen we komen tot Duurzaam bedrijvenpark LMM! En dat is iets waar we allemaal van zullen profiteren. Daarom willen we u vragen om deze (http://www.thesistools.com/web/?id=533846) enquete in te vullen. Het invullen kost u 20 minuten en wat concentratie. In ruil daarvoor ontvangt u een footprint-onderzoek betaald door de Gemeente. Hiermee heeft u een leidraad om besparingen te realiseren in uw bedrijfsvoering.

Bent u uitsluitend eigenaar van de grond en/of de opstallen maar bent u niet (meer) actief op de locatie dan hoeft u onderstaande vragenlijst niet in te vullen. Eigenaren krijgen na 10 mei een aparte vragenlijst.

 

Onderstaande bedrijven gingen u al voor: