Bedrijven in de gemeente Bergen op Zoom komen in aanmerking voor een gratis startabonnement op de Milieubarometer. De milieubarometer helpt ondernemers om aantoonbaar milieu- en klimaatbewust bezig te zijn.

Hoe de milieubarometer werkt, ziet u in een informatief filmpje. Bekijk en luister ook een gebruiker van de Milieubarometer.

Wat biedt de Milieubarometer?

  • Een nulmeting en vergelijking met branchegenoten in grafieken en kengetallen.
  • Een CO2-footprint (o.a. bruikbaar voor de CO2-Prestatieladder).
  • Een afvinkbare actielijst om milieu en kosten te besparen. Hiermee kan ook eenvoudig gerapporteerd worden over de uitvoering van erkende maatregelen.
  • Veel flexibiliteit, zowel bij het invullen als bij het samenstellen van rapportages.
  • Online-help en telefonische helpdesk.

Na het invullen van de milieugegevens in het systeem vertaalt de Milieubarometer deze gegevens in een CO2-footprint en overzichtelijke grafieken. Daarmee maakt de Milieubarometer milieukosten en milieuprestaties van een organisatie eenvoudig en snel zichtbaar zodat de betreffende ondernemer in één oogopslag kan zien welke milieuaspecten het meeste impact hebben in uw organisatie en vooral op welke punten u kunt besparen.

De Milieubarometer is ontwikkeld en wordt onderhouden door Stichting Stimular. Meer informatie over de Milieubarometer is te vinden op de website van Milieubarometer: www.milieubarometer.nl/

Ondernemers kunnen zich aanmelden via: https://online.milieubarometer.nl/gratis-startabonnement/