Bijzondere financiële regelingen voor Bedrijven

Op deze pagina krijgt u een overzicht van enkele fiscale aftrekmogelijkheden, subsidies en bijzondere financieringsfaciliteiten die in de komende mate maanden actueel zijn.

Klik op één van de volgende Fiscale aftrekmogelijkheden:

  • Milieu Investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving Milieu investeringen (VAMIL)
  • Energie Investeringsaftrek (EIA)

Klik op één van de volgende Subsidiemogelijkheden:

  • Demonstratie Energie Innovatie (tot 25 april a.s., jaarlijks)
  • Subsidie Hernieuwbare Energie (tot 31 maart a.s., jaarlijks)
  • Subsidie Duurzame Energie ( 2 maal per jaar)
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen subsidie (oktober)

Klik op deze bijzondere subsidiemogelijkheid van de Regio West-Brabant, REAP, smart industry & logistiek op http://reap.west-brabant.eu/subsidieregeling/2019.

Klik op één van de volgende financieringsfaciliteiten:

Mocht uw organisatie niet de mogelijkheid hebben om zelfstandig een dergelijke aanvraag aan te vragen dan kunt u een beroep op LMM.  Binnen LMM zijn enkele adviesbureaus actief die u kunnen ondersteunen in deze. U kunt hierover contact opnemen met LMM of uw parkmanager, via info@lmm-boz.nl