• Peter de Koning – voorzitter
  • Piet de Kock – Secretaris / Penningmeester
  • Marc Luijkx – bestuurslid en commissie Veiligheid
  • Erik Vleghels – Bestuurslid en commissie Duurzaamheid
  • Pauline van de Voorde – commissie Communicatie
  • Parkmanager – Vacature