• Parkmanager, Pieter Wierckx
  • Peter de Koning – voorzitter
  • Piet de Kock – secretaris / penningmeester
  • Marc Luijkxs – bestuurslid en commissie veiligheid
  • Erik Vlegels – Bestuurslid en commissie Duurzaamheid
  • Pauline van de Voorde – commissie communicatie