VOOR ALLE LEDEN VAN LMM IS HET NOG STEEDS MOGELIJK OM:
als lid van LMM deel te nemen aan de BHV-cursussen (met korting) en de AED cursussen (gratis).
Deze cursussen worden uitgevoerd door BHV Brabant volgens de richtlijnen van het  NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulp Verlening).

De BVH basiscursus wordt gegeven op 30 oktober en 6 november 2018. (cursus is 2 dagen). Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!!
Een volgende datum voor de BHV basiscursus  is gepland op 13 en 20 november.
De herhalingscursus BHV wordt gegeven 24 oktober en 29 oktober a.s.
Aanvang van deze cursussen is om 08.30 en einde 16.30 uur en worden gegeven in Partycentrum Rozenoord, Beukenlaan 14, Bergen op Zoom.

De prijs voor deze cursussen bedraagt:
Basiscursus BHV:        € 224,50 excl. BTW  (2 dagen)
Herhalingscursus BHV: € 131,00 excl. BTW  (1 dag, jaarlijkse herhaling)
Deze prijzen zijn incl. lunch, consumptie, leslokaal en leshulpmiddelen
Als lid van TNP wordt van dit bedrag € 25,– (herhaling) en € 50,– (basis) door TNP betaald.
Per BHV-cursus kunnen max. 15 personen deelnemen.

De AED cursussen zijn gratis voor werknemers van de leden en hieraan kunnen maximaal 2 personen per bedrijf deelnemen. Voor een 3e persoon wordt dan € 15,– excl. BTW (herhaling) en € 20,– excl. BTW (nieuwe training) in rekening gebracht.
De AED cursus (nieuwe training) wordt gegeven op donderdag 1 november 2018. De duur van deze training is 3 uur, aanvang 15.00 uur – einde 18.00 uur.
De cursus kan alleen doorgaan bij deelname van minimaal 10 personen. Er kunnen max. 12 personen  deelnemen.
De AED cursussen worden gegeven bij DRV Accountants, Joulehof 10, Bergen op Zoom.

Aanmelden kan via het secretariaat van TNP: secretariaat@tnp-boz.nl  onder vermelding van naam, geboortedatum en adres van de deelnemer (en bij een herhalingscursus ook het nummer van het pasje van het NIBHV) en adres en naam aan wie de factuur moet worden verzonden.
Vermeld duidelijk of het de basis-, de herhalings- of AED cursus betreft.
Opgave van kandidaten moet 2 weken voor aanvang van de cursus bij TNP binnen zijn en TNP zorgt er voor dat deze aanmelding wordt doorgestuurd naar BHV Brabant.
De inschrijving is bindend, dat wil zeggen dat bij niet aanwezig zijn van 1 of meerdere van uw kandidaten toch de cursusprijs in rekening zal worden gebracht.
Na betaling van de factuur die u ontvangt via BHV Brabant worden de certificaten/pasjes naar uw bedrijf verzonden.

Voor alle cursussen geldt dat wanneer er te veel aanmeldingen zijn, de deelnemers op een wachtlijst worden geplaatst en zal er een volgende datum gepland worden.