Algemene bijdrage Vereniging LMM

  • LMM heeft zich ten doel gesteld het bedrijventerrein Lage Meren – Meilust aantrekkelijk en veilig te houden als vestigingsplaats voor bestaande en toekomstige bedrijven. Tevens wil LMM de contacten tussen bedrijven onderling onderhouden en stimuleren.
  • Belangen van gebied en bedrijven versterken en het bedrijventerrein LMM als modern en passend vestigingsgebied te etaleren.

LMM is gesprekspartner bij gemeente, politie, brandweer, milieudienst en provincie en collega bedrijvenvereniging en met alle organisaties waar  wisselwerking kan ontstaan.

Werkwijze LMM

Elk jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarbij alle leden worden uitgenodigd en worden er regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd waarbij na afloop gelegenheid is voor sociale contacten/netwerken.

Op elk gedeelte van het terrein vindt 1 keer per jaar een schouwronde plaats.

Ook worden bedrijfsprojecten ondersteund, zoals verbetering van gezamenlijke groenaanplant, terreinbeheer, verbeteren van hekwerken etc. Incidenteel kunnen (extra) maatregelen worden getroffen, bijv. aanleg parkeer- en groenstroken, schoonmaakacties van delen van het terrein.

Het terrein LMM is hartsafe. Er zijn voldoende AED-apparaten bij de bedrijven aanwezig om binnen 6 minuten te kunnen reanimeren.

Veiligheid

LMM biedt (deels gratis) AED cursussen en BHV cursussen aan. Informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat of contactformulier.

Ook biedt LMM aan leden een gratis bedrijvenscan aan gericht op beveiliging door inbraak en brandveiligheid. Elk bedrijf ontvangt hierover een rapport van de eigen veiligheidssituatie met verbeteringsaanbevelingen.

AED-onderhoud -op peil houden in combinatie met aanbod cursussen gebruik-AED en deelname BHV

  • Veiligheid in brede zin (gezonde, veilige bedrijfsomgeving) op peil houden
  • Veilige omgeving realiseren met optimaal toezicht, koppeling beveiliging, maatregelen (openbare-  en bedrijfsruimte), optimale bedrijfsveiligheid.