De Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Bergen op Zoom zijn samen met de Bedrijfsbelangenvereniging LMM van start gegaan met de revitalisering en verduurzaming van het Lage Meren Meilust bedrijventerrein.  Het project staat bekend als ‘Duurzaam bedrijvenpark LMM’ en betreft een integrale ontwikkeling met als doel om het bedrijventerrein een boost te geven en voor te bereiden op de toekomst. Stapsgewijs werken we toe naar een bedrijvenpark met:

  • Stabiele werkzekerheid
  • 100% energieneutraal als bedrijvenpark
  • 100% circulariteit van water, elektra, warmte, grondstoffen, producten en diensten
  • 100% flexibiliteit tegen zo laag mogelijke kosten door multifunctionele gebouwen, groen en productiemethoden

Wellicht heeft u al het een en ander voorbij zien komen, u kunt op de website www.lmm-boz.nl meer informatie vinden over het project. Het leidt tot een nieuwe integrale stedenbouwkundige aanpak, die het projectteam samen met de eigenaren, investeerders en ontwikkelaars wil vormgeven.

Op 23 mei a.s. is de eerste meeting voor eigenaren, investeerders en ontwikkelaars, ofwel de “EIGENAARSLOGE van LMM” gepland vanaf 16:00 bij DRV-accountants aan de Jouleweg 10 te Bergen op Zoom. 

De volgende thema’s komen hierbij aan bod;

  • Een nieuwe parkmanagementstructuur met een belangrijke rol van de ‘Eigenaarsloge van LMM’
  • De mogelijke invloed op eigendomsverhoudingen
  • Verbouwing van percelen op basis van circulariteit en flexibiliteit
  • De implementatie van werkgroepen

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomst, geef dan een reply op mailing@lmm-BOZ.nl en geef uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoon op zodat we u nader kunnen informeren. Heeft u behoefte aan een persoonlijk onderhoud dan kunt u dat aangeven in uw mail.

Wij verwachten u als eigenaar, investeerder en/of ontwikkelaar van een perceel op Duurzaambedrijvenpark LMM op 23 mei te zien, en hopen op een vruchtbare samenwerking.