Mijn naam is Jos Loos, ik ben 53 jaar en getrouwd en heb 1 zoon.
Ik ben werkzaam bij Brandweer Midden en West Brabant wat onderdeel is van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.
Mijn functie is medewerker risicobeheersing en mijn taakveld is voornamelijk bewustwording en maatschappelijke beïnvloeding.
Dit houdt in dat ik me bezig houd met voorlichting geven aan burgers en bedrijven over brandveiligheid en met name wat men er zelf aan kan doen om brand te voorkomen.Verder houd ik me ook bezig met het deelnemen aan bijeenkomsten KVO, dit doe ik zowel in Bergen op Zoom (TNP en LMM) als ook in Roosendaal.
Tot slot ben ik ook nog vrijwillig brandweerman in Halsteren, en doe ik dus ook nog het brandweerwerk met de rode wagens.
In het kader van de plaatselijke bekendheid binnen het verzorgingsgebied van de brandweer wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om bedrijven te vragen of wij bij jullie een oefening mogen organiseren. Dit is zowel voor de brandweer als het bedrijf (BHV organisatie) een goede manier om te zien waar de risico’s binnen het bedrijf zijn en wat men van elkaar mag verwachten als het echt nodig is. U kunt via onderstaand e-mail adres aangeven of u een oefening van de brandweer wil faciliteren, dit vindt altijd plaats op maandagavond.

Wat duidelijk opvalt zijn de vele loze meldingen van brandmeldinstallaties met een rechtstreekse doormelding naar de brandweer. Van groot belang is dat de installaties goed onderhouden worden en maandelijks worden getest op een goede werking. Verder is het van groot belang dat de BHV organisatie goed op de hoogte is van de procedures bij een brandmelding en daar ook naar handelen. Als dit allemaal goed geregeld is zal dat resulteren in minder onnodige uitrukken voor de brandweer en zijn zij beschikbaar voor als er echt iets aan de hand is.
Voor nadere toelichting ben ik graag bereid om bij uw bedrijf tekst en uitleg te  geven over de procedures bij de brandweer.
Jos.loos@brandweermwb.nl