Elk deel van LMM  (Meilust in april en Lage Meren in oktober) wordt 1 keer per jaar “geschouwd”. Hieraan nemen deel: gemeente, politie, brandweer, parkmanager en  een aantal bestuursleden. Van deze schouw wordt een fotorapportage opgemaakt dat aan alle leden wordt toegestuurd.
Tevens wordt een maatregelen- en uitvoeringsmatrix opgesteld om de voortgang van aanpak te volgen. Ook worden bedrijfsprojecten ondersteund, zoals verbetering van gezamenlijke groenaanplant, terreinbeheer, verbeteren van hekwerken etc.
Incidenteel kunnen (extra) maatregelen worden getroffen, bijv. aanleg parkeer- en groenstroken, schoonmaakacties van delen van het terrein.

Extra onderhoud – meerdere schoonmaakacties- participatie LMM/Gemeente/ Bedrijven/ WVS/ etc.

  • De kwaliteit van totale bedrijventerrein (openbare en bedrijvenruimte, gebouwen en infrastructuur) + verkeerssituatie, optimaliseren.
  • Optimale uitstraling van het hele bedrijventerrein zodat dit in de “markt” gezien wordt als moderne en geschikte vestigingslocatie.