Kleinschalige verbetersuggesties daadwerkelijk invullen i.s.m. Gemeente-LMM-Bedrijven. Lage Meren en Meilust.
Quick wins invullen (weg/uitritten, beplanting, bebording, parkeren, etc).

  • De kwaliteit van het terrein uitbouwen door een aantal verbetersuggesties daadwerkelijk uit te gaan voeren i.s.m. gemeente. Het geheel draagt tot verbeterde uitstraling van het hele bedrijventerrein bij.
  • Optimaal bedrijfsterrein realiseren aangepast aan de eisen van deze tijd.
  • Kleinschalige verbeteringen – zgn. Quick Wins- deels  voortkomend uit de schouwrondes daadwerkelijk uitvoeren.
  • Project uitwerken i.o.m. bedrijven/ eigenaren/ gemeente/ Rewin/ LMM/ evt. externe adviseurs.
  • Project invulling bedrijventerrein uitwerken i.o.m. bedrijven/ grondeigenaren/ gemeente/ Rewin/ LMM/ evt. externe adviseurs. Passend binnen plannen gemeente. ( Provinciale subsidie) Vestigingsmogelijkheden onder aandacht brengen.