Het terrein LMM is hartsafe. Er zijn voldoende AED-apparaten bij de bedrijven aanwezig om binnen 6 minuten te kunnen reanimeren.

LMM biedt (deels gratis) AED cursussen en BHV cursussen aan. Informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat of contactformulier.

Ook biedt LMM aan leden een gratis bedrijvenscan aan gericht op beveiliging door inbraak en brandveiligheid. Elk bedrijf ontvangt hierover een rapport van de eigen veiligheidssituatie met verbeteringsaanbevelingen.

AED-onderhoud -op peil houden in combinatie met aanbod cursussen gebruik-AED en deelname BHV

  • Veiligheid in brede zin (gezonde, veilige bedrijfsomgeving) op peil houden
  • Veilige omgeving realiseren met optimaal toezicht, koppeling beveiliging, maatregelen (openbare-  en bedrijfsruimte), optimale bedrijfsveiligheid.