Het bedrijventerrein ligt er netjes bij. Er is weinig (zwerf)vuil en het groen wordt goed onderhouden conform de door de gemeente Bergen op Zoom gestelde normen.

Een paar aandachtspunten zijn:

  • De entree van de Wattweg vanaf de Bredasestraat/Wouwsestraatweg komende vanaf het centrum is verboden en met verkeers verbodsborden aangegeven. In verband met een onoverzichtelijke situatie (overweg en direct daarna een kruising) is het een idee om door middel van signing op het wegdek het naar links afslaande verkeer duidelijker aan te geven dat dit verboden is.
  • De Drebbelstraat (tussen de Marconilaan en de Wattweg).
    Voetgangers (veel scholieren) lopen op straat van de bushalte naar school (Curio) visa versa. Aan of bij de Drebbelstraat grenzen bedrijven waar veel bewegingen door vrachtverkeer plaatsvinden (o.a. DKG, Jumbo). Dit blijft een gevaarlijke situatie vanaf de Marconilaan de Drebbelstraat in richting Curio. De gemeente heeft een prima oplossing gecreëerd vanuit Curio via de Drebbelstraat richting het NS station door het aanleggen van een verhard struinpad in de groenberm dat aansluit op een trottoir. De KVO-werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente gaan opnieuw vragen of de gemeente ook een dergelijk struinpad wil aanleggen vanuit de Marconilaan de Drebbelstraat in.