De signalenapp is sinds kort de nieuwe manier om snel een melding te kunnen maken aan de gemeente.
Bijvoorbeeld als er iets kapot is in de buurt, u overlast ervaart over afval, onkruid, parkeer- overlast, vuurwerkoverlast enz.

Via Snel melden op telefoon | Gemeente Bergen op Zoom kunt u lezen hoe deze snelkoppeling op uw telefoon te zetten.

https://www.bergenopzoom.nl/snel-melden-op-telefoon