Woensdag 25 april jl. hebben we een geanimeerde bijeenkomst gehouden waarin vanuit verschillende invalshoeken de thema’s “Bestrijden van Cybercriminaliteit” en het “Omgaan met de wet op de Privacy” werden belicht.

Van de voorlichtingssessie is ook een filmopname gemaakt.

Fa. Lantack Network Solutions, Steenspil  uit Halsteren, waarmee deze voorlichting werd voorbereid heeft toegezegd een filmcompilatie van het geheel te maken die op de site van elke deelnemende bedrijvenvereniging geplaatst kan worden.   https://www.youtube.com/watch?v=Uwgm0d3feZI&feature=youtu.be

Ook de presentaties worden geleverd met de contactgegevens van de presentatoren zodat eventuele vragen die alsnog gaan opkomen aan de juiste persoon gesteld kunnen worden.

Presentatie AVG DRV bij de Kloof

Duidelijk werd dat in de digitale wereld, de ontwikkelingen supersnel gaan en dat die nieuwe kansen opleveren.

Daarbij moet je zelf wel extra aandacht besteden aan het aspect Veiligheid om te voorkomen dat onbedoelde informatie jouw systeem kan bedreigen of dat zgn. “phishing” een kans van slagen krijgt. Wees steeds alert is de boodschap!

Soms is een eenvoudige middel als een tweede wachtwoord hanteren, al een heel goed begin.

Het omgaan met de nieuwe wet op de Privacy waar we vanaf 25 mei allemaal mee van doen hebben lijkt op een veelkoppig monster dat we zeker nog beter moeten leren kennen om daar op de goede manier mee om te gaan.

We hopen dat deze voorlichtingsmiddag daarvoor een goede opstap was.

We zullen later nog met de toegezegde informatie hierop terug komen.

 

Namens de bedrijvenverenigingen TNP en LMM

Wil Dirks, parkmanagement