Ons bedrijventerrein wordt in de huidige staat in kaart gebracht en we gaan samenwerken om duurzaamheid, klimaat en werkomgeving te verbeteren. Dit zal de aantrekkelijkheid en winstgevendheid op de lange termijn vergroten.”

Daarom is er op 17 april jl. de samenwerking bekrachtigd tussen Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren-Meilust, gemeente Bergen op Zoom, DKG Groep en Rabobank. De samenwerkende partijen hebben gebiedsregisseur Transitiemakers de opdracht gegeven om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het creëren van een duurzaam bedrijventerrein. De transitie naar een toekomstbestendig bedrijventerrein met bestaanszekerheid voor de bedrijven vraagt om een brede en integrale aanpak, waarbij de uitdagingen en kansen van deze tijd op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie in kaart worden gebracht.

Er zijn al ondernemers individueel bezig met verduurzaming, energie en ESG. Maar ze hebben te maken met toenemende regelgeving en verwachtingen van verschillende stakeholders. Die zullen in de toekomst niet meer alleen over de eigen bedrijfslocatie gaan, maar ook over de omgeving.

Verduurzaming is niet alleen investeren in verantwoord groeien, maar ook in een duurzame waardeketen, een gezonde werkomgeving en het aangaan van partnerschappen, het grootste goed om iets te kunnen bereiken. Een duurzaam terrein is een belangrijke basis voor de nieuwe economie.

Graag gaan we met alle ondernemers aan de slag en hebben hierbij uw input hard nodig. Met deze link https://tinyurl.com/DuurzaamLMM kunt u hiermee helpen door het invullen van een enquête die slechts een paar minuten in beslag neemt en bijdraagt aan een toekomstbestendig Lage Meren Meilust.