Afbeelding met tekst, fiets, boom, buitenshuis Automatisch gegenereerde beschrijving Beste LMM leden, Afgelopen dinsdag 19 maart hebben we een ledenbijeenkomst gehouden bij Dierenartsenkliniek De Zuidwesthoek. Tijdens die bijeenkomst was het de belangrijkste constatering “Duurzaamheiddaar kun je niet omheen” Of je nu groot bent of klein: je hebt er al volop mee van doen, en anders ga je er zeker mee te maken krijgen. Alle ondernemingen moeten over duurzaamheid gaan rapporteren. De hele grote ondernemingen al in 2025, maar de anderen komen daar rap achteraan.De rapportages van de toekomst worden steeds breder. Zij gaan over de missie die je als bedrijf hebt, je eigen kernwaarden, maar ook over zaken als “Waar ben je gevestigd”, “Hoe beoordeel je je klanten en leveranciers”, “Hoe vriendelijk produceer je”, enz. Besluit tijdens de vergadering à in kaart brengen van ons bedrijventerreinNu we er toch mee te maken krijgen, is tijdens de bijeenkomst besloten om het bedrijventerrein Lage Meren en Meilust in kaart te brengen op milieu- en duurzaamheidsaspecten in de volle breedte. We heten immers niet voor niets de LAGE meren, wat betekent dat we bij een stijgende waterspiegel zeker last gaan krijgen. Onderwerpen zijn vergroening, circulariteit, energie enz.De komende jaren gaat Nederland investeren in duizenden bedrijventerreinen en die omtoveren tot meer groene, klimaatbestendige, energiezuinige en aantrekkelijke plekken. De overheid, provincies en gemeentes maken hiervoor de nodige middelen vrij.Binnen Bergen op Zoom heeft de Gemeente de keuze gemaakt om ons bedrijventerrein hiervoor te ondersteunen en onderzoeken. Hiervoor gaat de komende maand een onderzoek plaats vinden door Transitiemakers, een organisatie die bij meerdere bedrijventerreinen is betrokken. DoelstellingDoelstelling van het onderzoek is: het vervaardigen van een rapportage welke ook door de leden kan worden gebruikt bij eigen rapportages over de omgeving.
Daarnaast zal uit de rapportage blijken hoe ons terrein ervoor staat en wat er zou moeten gebeuren om het terrein te optimaliseren. De rapportage zal worden gedeeld met de overheid en Provincie Noord-Brabant. Zij kunnen dan beoordelen of ons terrein in aanmerking komt om te worden gekozen voor het project “Werklandschap van de Toekomst” of een vergelijkbaar project. Zo wordt ons terrein gekend en staan we op de lijst waar het gaat om verbeteringen aan te brengen in subsidieverband. Doe mee aan het onderzoekMeten is weten. Dit meten gebeurt voor een belangrijk deel door het houden van interviews onder leiding van Transitiemakers. Hoe meer bedrijven er mee doen, hoe hoger de kwaliteit van de rapportage.Transitiemakers zal met de contactpersonen van onze leden contact opnemen voor het inplannen van het interview. Kosten van dit onderzoekDe kosten van dit onderzoek zijn gedekt door een consortium van bedrijven op ons terrein, aangevuld met een bijdrage van de duurzaamheidsafdeling van de Rabobank, de bedrijfsbelangenvereniging en ondersteuning vanuit de gemeente. Uw investering is de tijd voor het interview.Onze oproep: Doe mee aan het onderzoek!! Het onderzoek voor de leden is gratis.Wij zullen ook de overige bedrijven – die nog geen lid zijn – benaderen om mee te doen aan het onderzoek en alles wat daaruit voortvloeit. Behoefte aan mee informatieOnderstaand is een nieuwbrief opgenomen van het landelijke project. In de bijlage is een inspiratiebundel opgenomen.Kijk je liever een YouTube filmpje, ga dan naar deze link:
https://www.ivn.nl/werklandschappen-van-de-toekomst/