LMM is gesprekspartner bij gemeente, politie, brandweer, milieudienst en provincie en college bedrijvenvereniging en met alle organisaties waar  wisselwerking kan ontstaan. LMM is lid van Stichting Parkmanagement Bergen op Zoom.

Elk jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarbij alle leden worden uitgenodigd en worden er regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd waarbij na afloop gelegenheid is voor sociale contacten/netwerken.  In december hebben we onze jaarlijkse eindejaarsborrel. Op elk gedeelte van het terrein vindt 1 keer per jaar een schouwronde plaats.

Ook worden bedrijfsprojecten ondersteund, zoals verbetering van gezamenlijke groenaanplant, terreinbeheer, verbeteren van hekwerken etc.Incidenteel kunnen (extra) maatregelen worden getroffen, bijv. aanleg parkeer- en groenstroken, schoonmaakacties van delen van het terrein.